Make your own free website on Tripod.com

Golf  Vocabulary 

คำศัพท์กอล์ฟ

Addressing the ball หมายถีงการจรดลูกโดยยืนแยกเท้าออกจากัน จรดปลายไม้ก่อนทำการสวิง
Albatross            การตีได้คะแนน 3 สโตร์ค หริอ 3แต้มต่ำกว่าพาร์โดยทั่วไปในหลุมพาร์ 5 หมายถึงการตี 2 สโตร์คเท่านั้นลูกก็ลงหลุมแล้ว
                       หรือการตีได้ โฮล-อิน-วัน ในหลุมพาร์ 4
Approach           การตีลูกเข้าหากรีนหลังจากลูกอยุ่ในตำแหน่งที่พอจะตีขี้นกรีนได้ด้วยสโตรคเดียว
Apron                บริเวณหญ้ารอบกรีน
Backswing               การขี้นไม้ยกขี้นเพื่อจะตี
Ball Position            จุดที่ตั้งอยู่หรือจุดที่ลูกอยู่ข้างหน้าตอนจรดลูก
Ball To Target Line    แนวจากลูกตรงไปยังเป้าหมายที่ผู้เล่นเล็งไว้ตอนจรดลูกที่เป็นแนวขนานไปกับแนวเส้นตรงระหว่งปลายเท้าทั้งสองข้าง
Best Ball                การเล่นลูกแต้มดีที่สุด
Birdie                    การตีได้สโตรคหรือ 1 แต้มต่ำกว่าพาร์
Blade                    หน้าไม้ของหัวเหล็ก
Bogey                    การตีได้คะแนน 1 สโตรคเกินพาร์
Brassie                 ชื่อเดิมของหัวไม้ที่ใช้ตีบนแฟร์เวย์ ปัจจุบันหัวไม้เบอร์ 2 หรือหัวไม้ที่ทำด้วยอัลลอยและไดรเวอร์หัวเซรามิคเบอร์ 2
Bunker                 บ่อทราย
Calsual Water  บริเวณหนองน้ำหรือแอ่งน้ำบนสนามและตามแฟร์เวย์ที่มีน้ำขังอยู่บนสนามภายหลังฝนตกหนักเป็นลักษณะของแอ่งชั่วคราว
Club Length   ความยาวของหนี่งช่วงไม้กอล์ฟที่ใช้เป็นช่วงวัดระยะ
Course         สนามกอล์ฟ
Caddie         พนักงานสนามกอล์ฟที่ทำหน้าที่แบกถุงกอล์ฟและแจ้งตำแหน่งที่ลูกกอล์ฟตกอยู่
Chip            ชิพ หรือชิบแอนด์รัน คือการโยนลูกระยะสั้นจากบริเวณข้างกรีนเพื่อให้เข้าใกล้หลุมที่สุดหรือลงหลุมไปเลย
Close           การจรดลูกโดยเท้าขวาถอยลงมาจากแนวขนานระหว่างปลายเท้าทั้งสองกับแนวของลูกที่จะวิ่งไปสู่เป้าหมาย โดยที่ตอนสวิง 
                  จะปิดหน้าไม้หันเข้ามาในวงของสวิงเล็กน้อย
Cock            เป็นคำที่ใช้เรียก การง้างข้อมือซ้ายระหว่างแบคสวิงหรือการขึ้นไม้
D
Dead                   การที่ลูกกอล์ฟกลิ้งไปอยู่ใกล้ปากหลุมมาก ถ้าพัตอีกครั้งก็จะลง
Disqualify            การตัดสิทธิ์ให้แพ้ ให้แพ้ (Disqualification)
Divot                  รอยพื้นสนามแหว่งเนื่องจากการตีแบบขุด
Dog-Leg            ลักษณะการเลี้ยวของแฟร์เวย์ไปทางซ้ายหรือขวา
Down                การแพ้ในการแข่ง
Draw                การตีลูกแบบดึง หรือ ฮุคสปิน เพื่อบังคับระยะการกลิ้งของลูกเมื่อตกถึงพื้น
E
Eagle               การตีต่ำกว่าพาร์ของหลุมไป 2 สโตร์ค
Etiquette(s)     มารยาทการเล่น
F
Fade              การตีลูกแบบสไลด์สปินบาง ๆเพื่อให้ลูกที่ตีตกพื้นแล้วหยุดทันที
Fairway         บริเวณสนามระหว่างที กับ กรีนที่เป็นบริเวณที่มีหารตัดหญ้าไว้อย่างเรียบร้อย
Fellow Competitors    ผู้ร่วมแข่ง
Flagstick       คันธง,ด้ามธงที่ปักอยู่ในหลุม
Fluffing         การกระจุยของดินที่เกิดจากการโดนหน้าไม้ปะทะหรือขุดขึ้นมาในขณะตีลูก
Fore             เป็นคำที่ใช้ตะโกนบอกให้ข้างหน้าหลบ เนื่องจากที่เราตีไปในทิศทางที่มีคนอยู่
Four- Ball      การเล่นแบบ 4 คนบอล 4 ลูก  
Foursome     การเล่นแบบคน 4 คน ลูก 2 ลูก (ทีมละ 2คน พลัดกันตี )
G
Green           บริเวณหลุมที่มีหญ้าเรียบเหมาะสำหรับการพัต
Grip              ลักษณะการจับด้ามไม้กอล์ฟ
Gross Score คะแนนหรือสโตร์ครวมในการเล่น
H
Handicap     คือแต้มต่อหรือจำนวนสโตรคที่เพิ่มจาก พาร์สำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นใช้ในการนับคะแนน เพื่อ..ให้นักกอล์ฟที่ฝีมือต่างระดับกัน
               สามารถทำการแข่งขันกันได้...
Halved       การนับคะแนนหรือแต้มที่เท่ากันในหลุมใดหลุมหนึ่ง
Hazard      บริเวณที่เป็นอุปสรรคในการตีเช่นบ่อทราย..น้ำ ถ้าลูกตกอยู่ในบริเวณนี้ห้ามจรดลูกโดยไม้แตะพื้นบริเวณนี้เป็นอันขาด
Honour     ผู้ที่ได้รับเกียรติให้ตีลูกก่อน
I
Interlock   การจับกุมไม้กอล์ฟโดยให้นิ้วก้อยขวาไปเกี่ยวกับนิ้วชี้ซ้าย(สำหรับนักกอล์ฟถนัดขวา) เพื่อให้มือทั้งสองจับล็อคกันได้แน่น
Iron          ไม้กอล์ฟชนิดที่เป็นหัวโลหะลักษณะแบน ๆ
L
Lateral Water Hazard  อุปสรรคน้ำด้านข้าง
Lie                      ทำเลหรือตำแน่งลูกที่ตกอยู่
Local Rules             กฏกติกาเฉพาะสนาม
Loft                            ลูกโด่ง หรือมุมของหน้าไม้ที่มีองศาต่างกัน
Loose Impediment    สิ่งกีดขวางที่หยิบออกได้
M
Maker                        พนักงานสนามที่ทำหน้าที่จดแต้ม
(Ball) Marker             สิ่งของเล็ก ๆ ที่ใช้วางแทนลูกเมื่อยกลูกกอล์ฟขึ้น
(Tee)Markers           เครื่องหมายบนแท่นทีในแต่ละหลุม โดยเขตห้ามวางลูกที่จะตีเกินแนว
Match Play               การแข่งขันแบบหลุมต่อหลุม แล้วเอาจำนวนการชนะในแต่ละหลุมมารวมกันดูผลแพ้ชนะ
N
Nasshu                    การแข่งขันโดยนับคะแนน 9 หลุมแรกเป็น 1 คะแนน อีก 9 หลุมหลัง 1 คะแนนและคะแนนรวม 18 หลุมอีก 1 ะแนน
Net Score               คะแนนตลอดรอบหักด้วยแต้มต่อ
O
Obstruction           สิ่งกีดขวางที่จงใจสร้างขึ้นเพื่อให้การเล่นกอล์ฟยากขึ้น
Open                    การจรดลูกโดยเท้าซ้ายถอยลงมาจากแนวขนานระหว่างปลายเท้าทั้งสองกับแนวของลูกที่จะวิ่งไปสู่เป้าหมาย โดยที่
                             ตอนสวิงจะเปิดหน้าไม้หันออกจากวงสวิงเล็กน้อย
Opponent             คู่แข่งขัน
Out of Ball            นอกเขตที่กำหนด ปรกติใช้ตัวย่อว่า OB
Out Side Agency  สาเหตุจากภายนอก
P
Par                       การตั้งจำนวนการตีให้แต่ละหลุม โดยมาตรฐาน โดยพิรณาจากความยากง่ายของหลุมและจำนวนการพัตบนกรีนอีก 
                            2 สโร์คเป็นหลัก ระยะทางทั้ง 18 หลุมของสนามจะอยู่ที่ 6000-7200 หลา และพาร์รวมทั้ง 18 หลุมจะอยู่ระหว่าง 69- 72
Penalty                 โทษหรือการถูกปรับแต้ม
Penalty Stroke      การถูกปรับ 1 สโตร์ค
Pitch                     การพิชหรือชิพ เป็นการตีลูกสั้นหรือพิชชิ่งเวจสวิงแบบไม่เต็มวง
Player                  ผู้เล่นครับ
Provisional Ball    ลูกสำรองลูกกอล์ฟลูกที่ 2 ใช้แทนลูกที่ตีออกนอกเขต สูญหายหาไม่พบหรือตกน้ำ
Pull                      การตั้งใจตีตรงแต่ลูกจะลอยเฉออกไปทางซ้ายของเป้าหมายสำหรับคนตีถนัดขวา
Push                   การตั้งใจตีตรงแต่ลูกจะลอยเฉออกไปทางขวาของเป้าหมายสำหรับคนตีถนัดซ้าย
Putter                 ไม้พัตเตอร์ที่มีหน้าไม้แบนเป็นมุมฉากกับพื้นใช้ตีลูกบนกรีนให้กลิ้งลงหลุม
R
Round                 รอบแข่งขันปรกติ 18 หลุม
Rough                 บริเวณที่มีหญ้าหนา,สูง
Rub Of  The Green    การกีดขวางจากภายนอก
Rule Of Golf         กติกาข้อบังคับการเล่น
S
Set                ชุดไม้กอล์ฟ ทั้งชุดสูงสุดมี 14 อันปรกติมีหัวไม้ 3 อัน เหล็ก 10อันพัเตอร์อีก 1 อัน
Set Up          การจรดลูกก่อนสวิงหรือตีลูก
Shank           การตีที่หน้าไม้ไม่โดนลูกแต่อาจจะเป็นบริเวนอื่นไปกระทบลูกทำให้ลูกลอยกระเด็นผิดทาง
Singles          การแข่งขันระหว่างคนสองคนออกรอบด้วยกัน
Slice             การตีลูกแบบเฉือนทำให้ลูกลอยโค้งไปทางขวาของเป้าหมาย(สำหรับผู้ถนัดตีขวา)
Socket          ส่วนเชื่อมต่อระหว่างด้ามไม้กับหน้าไม้
Square         คะแนนเท่ากัน  หรือ ลักษณะการยืนจรดลูกโดยแยกเท้าออกจากกันและแนวระหว่างปลายเท้าทั้งคู่ขนานกับแนวของลูก      
                    ไปยังเป้าหมาย
Stance         การจัดระยะเท้าที่แยกออกจากกันขณะตั้งท่าจรดลูก
Stroke          จำนวนการตีลูก 1 ครั้ง
Stroke And Distance   แต้มและระยะ
Stroke Play  การเล่นแบบนับจำนวนการตี
Swing Plane แนวสวิงจากจุดจรดลูกขึ้นไปจุดสูงสุดของการขึ้นไม้แล้วกลับลงมา ณ.จุดกระทบลูก
T
Tee                     หมุดสำหรับตั้งลูกหรือบริเวณสำหรับตั้งลูกเพื่อเริ่มเล่นแต่ละหลุม
Teeing Ground   บริเวณแท่นตี
Three Ball          การเล่นแบบ 3 คน 3 ลูก
Threesome        การเล่น 3 คนใช้ 2 ลูก
Through the green ในหรือบนกรีน
Top                    การตีโดนส่วนบนของลูก หรือที่เรียกว่าตีเข่น
U               
Up            การมีคะแนนนำคู่แข่งในการแข่งขัน       
W
Waggle     การกุมด้ามอย่างกระชับ เข้ายืนตั้งท่าจรดลูกหรือโยกแกว่งขยับข้อมือเพื่อให้กุมด้ามได้กระชับขึ้น
Water Hazard   อุปสรรคน้ำ
Whiff         ซ้อมตีลม
Wood       ไม้กอล์ฟที่ทำด้วยไม้ ที่เดี๋ยวนี้เรียกว่าหัวไม้  แต่ปัจจุบันบางยี้ห้อก็ใช้โลหะทำ

..... ถ้ามีคำศัพท์อื่นให้แจ้งเข้ามาด้วยนะครับ แบ่งปันความรู้...สนับสนุนการเล่นกีฬากอล์ฟกันครับ....